Cennik księgowości uproszczonej:

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

do 20 dokumentów księgowych
Brutto
180 zł
Miesięcznie
21-40 dokumentów księgowych
Brutto
220 zł
Miesięcznie
41-60 dokumentów księgowych
Brutto
270 zł
Miesięcznie

61-80 dokumentów księgowych
Brutto
350 zł
Miesięcznie
81-100 dokumentów księgowych
Brutto
420 zł
Miesięcznie
101-150 dokumentów księgowych
Brutto
500 zł
Miesięcznie

Powyżej 150 dokumentów księgowych
Brutto
minimum 600 zł
Miesięcznie
lub ustalane indywidualnie

Obsługa pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych
Brutto
50 złotych / osobę
Miesięcznie

Ceny "Pełnej księgowości" ustalane są indywidualnie i rozpoczynają się od 800 złotych netto.